Studio Néau

live
Zurück

SHQIPRIM THAQI
Echoes From Albania: Classic & Jazz

25.11.2023 16.00

TRACKLIST:

[00:05] KIRSTEN JOHNSON - TEMË ME VARIACIONE NË MI MINOR
[05:16] ELINA DUNI QUARTET - BUKUROSHE
[09:24] KIRSTEN JOHNSON - RAPSODI SHQIPTARE NR. 2
[12:55] ILIR BAJRI - INSOMNIAC'S LULLABY
[20:20] KIRSTEN JOHNSON - TEMË ME VARIACIONE
[28:21] ELINA DUNI - BARESHA
[32:55] MARSIDA KONI - TOKATË
[36:20] KIRSTEN JOHNSON - SONATINA III
[39:40] RONA NISHLIU QUARTET - ME MOTIVE TONA
[44:57] MARSIDA KONI - KËNGË
[46:45] MARSIDA KONI - LULEBORË
[48:21] ELINA DUNI QUARTET - SYTË
[53:15] ILIR BAJRI - THE WIND